WAŻNE !!!

  

Bank Żywności w Olsztynie z przykrością informuje, że

rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy.

Powodem zaistniałej sytuacji jest unieważnienie przetargu na dostarczenie żywności przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zakładając, że nowy przetarg zostanie ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do magazynu Banku Żywności

w Olsztynie rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020r., a tym samym wtedy dopiero może ruszyć dystrybucja do poszczególnych miast.

W wyniku zaistniałych okoliczności okres dostaw i dystrybucja wydłuży się

 o 1 miesiąc.

 

Prosimy o cierpliwość, gdyż problem powstał z przyczyn niezależnych od Banku Żywności w Olsztynie.