13 grudnia 2019 roku, podopieczni Klubu Seniora Zielonego Parku wzięli udział w Jubileuszowym X Przeglądzie Artystycznym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu. Klub Seniora zaprezentował się na scenie dwiema kolędami: Nie było miejsca dla Ciebie, Wśród nocnej ciszy.

Wspólne występy uczestników są okazją do integracji i przełamywania barier w postaci tremy i stresu. Ponadto osoby występujące mają dodatkową motywację do dalszego rozwoju i współpracy z podmiotami organizującymi podobne przedsięwzięcia. Osoby uczęszczające do naszego Klubu są bardzo aktywne i chętnie uczestniczą w tego typu wydarzeniach.

Autor: Piotr Gerwatowski