Czytaj więcej...

 

PODPROGRAM 2019 – efekty

 

 1.     Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Reszlu przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Reszlu oraz Bankiem Żywności w Olsztynie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach
  w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020. 
 1.     Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 •        warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 •        mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 •        cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 •        tłuszcze (olej rzepakowy),
 •        dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 •        skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 •         mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 1. Pomoc żywnościową w Podprogramie 2019 pobierało 287 osób z terenu miasta i gminy Reszel znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, co przekłada się na poprawę warunków bytowych 571 osób w rodzinach.
 1. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 •        31,82 ton żywności;
 •        2 284 paczek żywnościowych;
 1. W ramach Podprogramu 2019 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono jeden blok warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących (działania były utrudnione z uwagi na pandemię):
 •       Kulinarny „Wykorzystuję – nie marnuję czyli zero waste w kuchni” -
  2 spotkania, w których brało udział w sumie 67 uczestników.

 

Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

w m-cu GRUDNIU 2020 roku

nastąpi w terminie:

 

17 grudnia

Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia

z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

17 grudnia 2020 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi w terminie:

18 grudnia 2020 roku

Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu grudniu 2020 roku

nastąpi w terminie:

 18 GRUDNIA 2020 roku

„Wspieraj Seniora” czyli pomoc w

zakupach dla seniorów pozostających

w domu krok po kroku

 

Osoby po 70. roku życia mogą skorzystać z Programu „Wspieraj Seniora”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

Seniorzy, którzy zdecydują się pozostać w domu, aby ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19, mogą liczyć na pomoc w zrobieniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby.

Program skierowany jest do osób powyżej 70. roku życia, ale w szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie, która nie ukończyła jeszcze 70 lat.

Zakupy obejmują artykuły spożywcze, środki higieniczne oraz leki.

Aby skorzystać ze wsparcia należy:

Krok 1

 • Zadzwonić na infolinię po nr tel. 22 505 11 11 czynny codziennie w godz. 8:00-21:00.
 • Poinformować podczas rozmowy o decyzji pozostania w domu.
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 2

 • Poczekać na telefon pracownika MOPS w Reszlu, który skontaktuje się w celu weryfikacji zgłoszenia i ustalenia sposobu udzielenia wsparcia. Następnie poda imię i nazwisko osoby wyznaczonej do pomocy oraz termin.
 • Przygotować listę zakupów podstawowych (artykuły spożywcze, środki higieny, leki).

Krok 3

 • Przekazać osobie wyznaczonej przez MOPS do pomocy listę zakupów oraz pieniądze – osoba ta poda imię i nazwisko oraz przekaże pokwitowanie odbioru pieniędzy.
 • Pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa – zasłonięciu ust i nosa przed wizytą oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu.

Krok 4

 • Odebrać zakupy i resztę pieniędzy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz pokwitować ich odbiór.

Pomoc realizowana będzie w dni robocze.

 „Wspieraj Seniora” jest akcją realizowaną w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Placówki wspierające osoby bezdomne

i ubogie w zakresie zapewnienia schronienia

w okresie zimowym 2020/2021

 

 1.     Schronisko dla osób bezdomnych ( Stowarzyszenie Pomocni Ludziom Rucewo im. Zenona Noconia) Rucewo 7, 14-230 Zalewo, tel. 781 950 913
 2.     Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko „Mar-Kot” Arklity 3, 11-410 Barciany, tel. 604 720 486, 89 753 20 00
 3.     Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko „Mar-Kot” Sławosze 2, 11-410 Barciany, tel. 695 030 849, 89 333 00 00
 1.     Ogrzewalnia ul. Plac Słowiański 2, tel. 89 751 29 01, 697 011 622
 2.     Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie, Marwałd 56, 14-120 Dąbrówno  tel. 89 647 45 15, 89 647 44 44
 3.     Noclegowania w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49

 

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk oraz ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Wypłata STYPENDIUM SZKOLNEGO

w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

nastąpi w terminie:

 

05 LISTOPADA 2020 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z DECYZJĄ WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Znak pisma: PS-III.9420.31.2020 z dnia 23.10.2020 r. zawiesza się działalność

Klubu Integracji Społecznej do dnia 06.11.2020 r.