Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu październik 2020 roku

nastąpi w terminie:

 28 października 2020 roku