Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

nastąpi w terminie:

20 października 2020 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi w terminie:

21 października 2020 roku