Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia

z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

17 grudnia 2020 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi w terminie:

18 grudnia 2020 roku