Klub Seniora  „Zielonego Parku”

ul. Krasickiego11 , 11-440 Reszel
tel.89 755 02 33

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 16.00 do 20.00

 

Opiekun Klubu: Wiesława Rutkowska

 

Do Klubu zapraszamy emerytów i rencistów miasta i gminy Reszel.

 

Cele i założenia Klubu:

1.Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
2.Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, wypoczynku oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie.
3.Polepszanie sprawności intelektualnej i manualnej osób starszych.
4.Rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych przez uczestniczenie w odczytach, pogadankach, kółkach zainteresowań.
5.Budowanie więzi międzypokoleniowej.
6.Współpraca z innymi Klubami, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi.
7.Dowartościowanie i wzrost samoocenyosób starszych.

W ramach zajęć prowadzone są:

-gry stolikowe (karty , warcaby, gry planszowe),
-zajęcia sprawnościowe (gimnastyka, taniec) przy muzyce,
-zajęcia manualne,
-robótki ręczne,
-tworzenie inscenizacji i skeczy,
-zajęcia wokalne z grupą śpiewaczą naszego Klubu,
-śpiewanie grupowe,
-spotkania z zaproszonymi osobami (np. kombatanci, rehabilitanci, poeci regionalni itp.),
-spotkania międzypokoleniowe,
-czynny udział w życiu kulturalnym miasta i gminy,
-wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
-uroczystości okolicznościowe,