Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu styczeń 2024 roku

nastąpi w terminie:

 

23 stycznia 2024 roku