Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

w m-cu sierpień 2021 roku

nastąpi w terminie: 

20 sierpnia 2021 roku

 Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego   w m-cu sierpień 2021 roku

nastąpi w terminie:

27 SIERPNIA 2021 roku

Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

20 sierpnia 2021 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi w terminie:

23 sierpnia 2021 roku

Czytaj więcej...

Reszel, 24.06.2021 r.

 

HARMONOGRAM   WYDAWANIA    ŻYWNOŚCI

W  RAMACH  PROGRAMU  FEAD

UL. PODMIEJSKA 3 RESZEL ( DOM KATECHETYCZNY )

PONIEDZIAŁEK I WTOREK W GODZ OD 900 DO1300

 

      

 

 

28.06.2021 r.

(poniedziałek)

Grodzki Młyn

Mnichowo

Stąpławki

Worpławki

Pudwągi

Siemki

Widryny

Wola

Wólka Pilecka

Wólka Ryńka

Staniewo

Święta Lipka

 

Czytaj więcej...

Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

w m-cu lipiec 2021 roku

nastąpi w terminie:

 

20 lipca 2021 roku

Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego nastąpi
w terminie:

20 lipca 2021 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi w terminie:

21 lipca 2021 roku

 Wypłata zasiłku dla opiekuna  i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu LIPIEC 2021 roku

nastąpi w terminie:

28 LIPCA 2021 roku


Wypłata
STYPENDIUM SZKOLNEGO

w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

nastąpi w terminie: 

18 czerwca 2021 roku