Od 01.07.2019 roku program Rodzina 500+

zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule.  Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.

       W związku z powyższym

w dniu 22.07.2019 r. o godz. 1215 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Reszlu ul. Kolejowa 25A

pracownicy Warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem  z programu.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia

DOBRY START są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku,

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia

30 listopada 2019 roku. 

Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2019/2021

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa

do świadczenia wychowawczego

na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r.,

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r.

 

Czytaj więcej...

Termin składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa

do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r.,

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r.

Czytaj więcej...

Termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia

z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r.,

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia

1 lipca 2019 r.

Czytaj więcej...

 Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego,

świadczenia wychowawczego w m-cu lipiec 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 17 lipiec

od K do P  – 18 lipiec

od R do Ż – 19 lipiec

Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu lipiec 2019 roku

nastąpi w terminie:

 26 lipiec 2019 roku

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu lipiec 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 18 lipiec

od M  do Ż- 19 lipiec 

W sobotę 01 czerwca 2019 r. w amfiteatrze przy Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu odbyły się ,,Reszelskie Dni Rodziny” pod patronatem Burmistrza Reszla - Pana Marka Janiszewskiego.

,,Małżeństwo - Dobre Relacje - Silna Rodzina” pod takim hasłem obchodzone były tegoroczne Dni Rodziny w Województwie Warmińsko – Mazurskim.

Głównym organizatorem festynu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu.

Czytaj więcej...