WNIOSKI
O STYPENDIUM  SZKOLNE
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
NALEŻY SKŁADAĆ DO

15 WRZEŚNIA 2014 R.

O ZASIŁEK SZKOLNY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ W TERMINIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 2 MIESIĄCE OD WYSTĄPIENIA ZDARZENIA LOSOWEGO UZASADNIAJĄCEGO PRZYZNANIE ZASIŁKU.