PUNKT
INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE I UZALEŻNIEŃ 

Potrzebujesz pomocy?

- przemoc,
- uzależnienia (alkohol, narkotyki, środki psychoaktywne),
- problemy życiowe,
- problemy rodzinne,
- problemy wychowawcze,

-nie zwlekaj!

Skorzystaj z pomocy specjalistów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu.

Porad i konsultacji bezpłatnie udzielają:


 - terapeuta ds. uzależnień i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 

– dyżury w czwartki w godz. 900 -1200

- pracownik socjalny
– dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1100

 

Oferujemy również pomoc pedagogiczną, medyczną oraz funkcjonariuszy Policji w Reszlu – według potrzeb

Szczegółowe informacje
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu,
pokój nr 4, w godz. 700 – 1100
telefon nr 89 755 02 33 lub 89 751 77 01