Od  2012 r.  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu realizowany jest projekt  „ Od serca dla dziecka ”.
Projekt  realizowany jest we współpracy z Fundacją Komeńskiego i finansowany w całości przez Nutricia Polska Sp. z o.o
W ramach projektu   w świetlicy środowiskowej w Reszlu odbywają się  spotkania Grup Zabawowych dla rodziców z dziećmi w wieku  od 6 miesięcy  do 4 lat.  
Spotkania są bezpłatne.
 Spotkania Grup Zabawowych prowadzi animatorka wyszkolona przez trenerów z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Amosa Komeńskiego.
Grupy Zabawowe w Unii Europejskiej są bardzo popularną formą wspierania rodziny.  W Polsce z inicjatywy Fundacji Komeńskiego działa ponad 150 Grup Zabawowych.
    
 Podczas spotkań raz w tygodniu animatorka prowadzi zajęcia i pokazuje, jak pomagać dzieciom w rozwoju bawiąc się i spędzając z nimi czas.
Grupy Zabawowe to doskonały sposób wspierania rozwoju najmłodszych dzieci, szczególnie, kiedy dziecko jest za małe, by pójść do przedszkola albo kiedy w okolicy nie ma takiej placówki. Systematyczne spotkania rodziców  i dzieci pozwalają też dorosłym  rozwijać własne umiejętności organizacyjne  i społeczne.
Rodzice aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nawiązują przyjazne kontakty  z innymi rodzicami, wspomagają się wzajemnie i wymieniają doświadczenia.