Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu maj 2024 roku

nastąpi w terminie:

 

23 maj 2024 roku

 

POBIERZ

W dniu 29.03.2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

- nieczynny


Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu luty 2024 roku

nastąpi w terminie:

 

22 lutego 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Czytaj więcej...

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

 

W dniu 22.12.2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

- nieczynny