Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu listopad 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 21 listopad

od M  do Ż- 22 listopad

 

 Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego,

                   świadczenia wychowawczego                         

    w m-cu listopad 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 20 listopad

od K do P  – 21 listopad

od R do Ż – 22 listopad

 Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu listopad 2019 roku

nastąpi w terminie:

 28 listopad 2019 roku

W dniu 01.10.2019 r. udaliśmy się z wizytą do jubilatki Naszej Gminy, która obchodziła 100 - lecie urodzin.

            Na spotkaniu obecni byli Burmistrz Reszla Marek Janiszewski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu Elżbieta Jabłonka wraz z pracownikami Ośrodka oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Nasza jubilatka pomimo wieku jest w dobrym nastroju oraz cieszy się pogodą ducha.

 

Czytaj więcej...

 Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, 

świadczenia wychowawczego

w m-cu październik 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 21 październik

od K do P  – 22 październik

od R do Ż – 23 październik

  Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu październik 2019 roku

nastąpi w terminie:

 28 październik 2019 roku

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

w m-cu październik 2019 roku

nastąpi w terminie:
 
od  A  do Ł- 22 październik

od M  do Ż- 23 październik

WAŻNE !!!

  

Bank Żywności w Olsztynie z przykrością informuje, że

rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy.

Powodem zaistniałej sytuacji jest unieważnienie przetargu na dostarczenie żywności przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zakładając, że nowy przetarg zostanie ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do magazynu Banku Żywności

w Olsztynie rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020r., a tym samym wtedy dopiero może ruszyć dystrybucja do poszczególnych miast.

W wyniku zaistniałych okoliczności okres dostaw i dystrybucja wydłuży się

 o 1 miesiąc.

 

Prosimy o cierpliwość, gdyż problem powstał z przyczyn niezależnych od Banku Żywności w Olsztynie.

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu wrzesień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 19 wrzesień

od M  do Ż- 20 wrzesień

 

 Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego,

świadczenia wychowawczego

w m-cu wrzesień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 18 wrzesień

od K do P  – 19 wrzesień

od R do Ż – 20 wrzesień