Tradycyjnie jak co roku odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu Seniora w Reszlu. Zebranych gości oraz uczestników Klubu przywitała Kierownik MOPS pani Elżbieta Jabłonka. Wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia i przełamali się opłatkiem. Ksiądz Dziekan Krzysztof Bumbul złożył życzenia, podziękował za wieloletni trud włożony przez podopiecznych w kultywowanie tradycji Bożego Narodzenia. Podkreślił jak dużo pracy wkładali i wkładają w przygotowanie tradycyjnych potraw dla swoich bliskich. Po odmówieniu modlitwy wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy.

Następnie nadszedł czas na blok artystyczny przygotowany przez podopiecznych. W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły nas kolędy odśpiewane przez wszystkich zgromadzonych. Jak przystało na spotkanie świąteczne, nie zabrakło prezentów, które zaproszeni goście ofiarowali Klubowi. Czcigodni goście również otrzymali upominki od Klubu w postaci własnoręcznie wykonanych złóbków.

 

Autor: Piotr Gerwatowski