Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu styczniu 2023 roku

nastąpi w terminie:

 

18 styczeń 2023 roku

 Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu styczniu 2023 roku

nastąpi w terminie:

27 styczeń

2023 roku

 Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu luty 2023 roku

nastąpi w terminie:

 

17 luty 2023 roku

 

Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego w m-cu luty 2023 roku

nastąpi w terminie:

28 luty

2023 roku

Kampania Biała Wstążka to największa na świecie akcja mająca na celu walkę  z przemocą wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i właśnie do nich jest przede wszystkim skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. 

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu pewien mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki  z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, jako przekaz: "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. 

Czytaj więcej...

Reszel, dnia 16.12.2022 r.  

ZNAK: OŚ.521.6.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące realizacji bonów towarowych

wydawanych podopiecznym

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, ul. Kolejowa 25A, 11-440 Reszel zaprasza do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości poniżej stosowania ustawy nie przekraczającej 130 000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Czytaj więcej...

     Reszel, dnia 16.12.2022 r.  

 

ZNAK: OŚ.521.5.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na kompleksową organizację pogrzebu osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie gminy Reszel, w odniesieniu do których nie ustalono osób zobowiązanych do dokonania pochówku i którym nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, ul. Kolejowa 25A, 11-440 Reszel zaprasza do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości poniżej stosowania ustawy nie przekraczającej 130 000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.):

Czytaj więcej...