Wypłata zasiłku dla opiekuna  i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu styczniu 2021 roku

nastąpi w terminie:

28 STYCZNIA 2021 roku