Wypłata

DODATKU OSŁONOWEGO

w kasie MOPS w Reszlu

oraz na konto bankowe

nastąpi w terminie:

17 KWIETNIA 2024 roku

Wypłata realizowana jest dla osób, które złożyły wnioski w miesiącu styczeń 2024 r