Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu listopad 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 21 listopad

od M  do Ż- 22 listopad