Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu październik 2022 roku

nastąpi w terminie:

 

19 październik 2022 roku