Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

w m-cu listopad 2021 roku

nastąpi w terminie: 

18 listopad 2021 roku