Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

w m-cu grudzień 2021 roku

nastąpi w terminie:

14 grudzień 2021 roku