Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu październik 2022 roku

nastąpi w terminie:

28 Października

2022 roku