Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu styczniu 2023 roku

nastąpi w terminie:

 

18 styczeń 2023 roku