DODATEK ENERGETYCZNY

ZAWIESZONY

 

Informujemy, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone
od 4 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.