Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu luty 2024 roku

nastąpi w terminie:

 

22 lutego 2024 roku