Wypłata
STYPENDIUM SZKOLNEGO

w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

nastąpi w terminie: 

18 czerwca 2021 roku