Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

20 sierpnia 2021 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi w terminie:

23 sierpnia 2021 roku