Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu czerwiec 2019 roku

nastąpi w terminie:

28 czerwca 2019 roku