OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z DECYZJĄ WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Znak pisma: PS-III.9420.31.2020 z dnia 23.10.2020 r. zawiesza się działalność

Klubu Integracji Społecznej do dnia 06.11.2020 r.