Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu wrzesień 2022 roku

nastąpi w terminie:

20 wrzesień 2022 roku