Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu listopad 2022 roku

nastąpi w terminie:

 

18 listopad 2022 roku