Okres zimowy jest ciężkim czasem dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej,  w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych oraz bezdomnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu prosi o informację  o wszystkich osobach potrzebujących pomocy.

Zgłoszeń można dokonywać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, bądź telefonicznie: 89 751 77 00.

Najbliższe placówki zapewniające miejsca noclegowe:

1. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko ,,Mar-Kot”

 Arklity 3 11-410 Barciany, tel. 89 753 20 00, 604 720 486

2. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko ,,Mar-Kot”

Sławosze 2 11-410 Barciany, tel. 89 333 00 00, 695 030 849

3. Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych ,,Mar-kot” w Marwałdzie

 Marwałd 56, 14-120 Dąbrówno tel. 89 647 44 44, 89 647 45 15

4. Schronisko dla Bezdomnych  ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce tel. 89 762 97 75

5. Schronisko dla osób bezdomnych Stowarzyszenie ,, Pomocni Ludziom” im. Zenona Noconia

Rucewo 7, 11-410 Barciany tel. 781 950 913 

 

Aktualna baza danych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.uw.olsztyn.pl/ w zakładce Polityka Społeczna – Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej oraz w zakładce Pomoc Bezdomnym. 

Bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych:

800 165 320