fot. Organizatorzy

04.07.2014 r. Klub Seniora „ Zielonego Parku” działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu świętował 10-lecie swojego powstania.

Na obchody tego święta przybyli: Burmistrz Reszla – Marek Janiszewski, Wiceburmistrz – Jerzy Bajorek, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Beata Subocz, Prezes Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Reszlu – Wiesław Sowa, ksiądz Dyzma Wyrostek Proboszcz naszej parafii, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Jabłonka, Zespół Śpiewaczy „Reszelanie”, zaprzyjaźniony Klub Seniora „ Pod Niedźwiadkiem” z Kętrzyna, Pan Piotr Garwatowski – wieloletni przyjaciel Klubu, Panie i Panowie działający w reszelskim Klubie wraz z opiekunką Wiesławą Rutkowską.

Wszystkich gości powitała serdecznie opiekunka Reszelskiego Klubu Seniora, która tradycyjnie pełniła honory gospodarza i konferansjera imprezy.

Na wstępie jedna z seniorek Pani Bogumiła Szachnowicz przestawiła historię i działalność Klubu opartej na prezentacji multimedialnej.

Po części oficjalnej i życzeniach, upominkach od gości zaproszonych dla Jubilatów oraz wręczeniu bukietu kwiatów najstarszej uczestniczce Klubu Pani Julii Ćwil przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odbyła się wspólna modlitwa przy udziale księdza Proboszcza. Kolejnym punktem uroczystości były występy artystyczne zespołu śpiewaczego „Melodia” z Klubu Seniora „ Pod Niedźwiadkiem” z Kętrzyna oraz zespołu „ Reszelanie”. Występy bardzo się podobały, artystów nagrodzono gromkimi brawami. Nie tylko zaproszone zespoły zaprezentowały swoje umiejętności, także Panie z naszego Klubu wystąpiły w humorystycznych wierszach i zaśpiewały przygotowane piosenki.

Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że można być aktywnym i twórczym w każdym wieku.

Po występach artystycznych rozpoczęła się wspólna zabawa przy akompaniamencie Pana Piotra Garwatowskiego, któremu bardzo dziękujemy.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi i władzom Reszla za uznanie dla naszej działalności. Dziękujemy też wszystkim uczestnikom za przybycie na nasz Jubileusz.

Autor: Seniorzy Klubu Seniora w
Reszlu i Organizatorzy