Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, 

świadczenia wychowawczego

w m-cu październik 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 21 październik

od K do P  – 22 październik

od R do Ż – 23 październik