Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

17 luty 2022 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi w terminie:

18 luty 2022 roku