Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego nastąpi
w terminie:

20 lipca 2021 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi w terminie:

21 lipca 2021 roku