Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu wrzesień 2020 roku

nastąpi w terminie:

 28 wrzesień 2020 roku