Po co nosić  białą wstążkę?

 Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.  W Reszlu kampania „Biała Wstążka” odbywa się po raz piąty. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny działający w Gminie Reszel. Założeniem jest, aby w akcję włączyła się młodzież i nauczyciele,  samorządowcy, instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne. W czasie trwania kampanii rozdawana będzie biała wstążka  - symbol kampanii, ulotki informujące zarówno o ideach kampanii, jak  i o tym gdzie osoby doznające przemocy mogą znaleźć pomoc.

 

Czym jest  kampania  „Biała Wstążka”?

  Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Jak to się zaczęło?

 Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Sporządziła: Małgorzata Kietlińska