Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia

z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

19 maja 2022 roku


2. Świadczenie wychowawcze nastąpi

w terminie:

20 maja 2022 roku