Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu lipcu 2018 roku

nastąpi w terminie:

 27 lipiec 2018 roku