Wnioski w sprawie ustalenia prawa

do świadczenia wychowawczego oraz

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia  1 sierpnia 2018r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o wyżej wymienione świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia  31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia  1 grudnia do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Reszlu
ul. Kolejowa 25a
11-440 Reszel
pokój nr 1

godziny urzędowania:                                                                                          
od poniedziałku do piątku od 7 00 do 15 00