Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu wrzesień 2018 roku

nastąpi w terminie:

28 wrzesień 2018