Wypłata świadczeń rodzinnych,    zasiłku pielęgnacyjnego

świadczenia wychowawczego 

    w m-cu wrzesień 2018 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 19 wrzesień

od K do P  - 20 wrzesień