Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu grudzień 2018 roku

nastąpi w terminie:

 

19 grudzień 2018 roku