Wypłata świadczeń rodzinnych,   zasiłku pielęgnacyjnego,

                   świadczenia wychowawczego                         

    w m-cu kwiecień 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 17 kwiecień

od K do P  – 18 kwiecień

od R do Ż – 19 kwiecień