Wypłata świadczeń rodzinnych,    zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia wychowawczego

w m-cu maj 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 20 maj

od K do P  – 21 maj

od R do Ż – 22 maj