Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu maj 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A  do Ł- 21 maj

od M  do Ż- 22 maj