Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia

DOBRY START są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku,

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia

30 listopada 2019 roku.