Wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego,

                   świadczenia wychowawczego                         

    w m-cu listopad 2019 roku

nastąpi w terminie:

 

od  A do J – 20 listopad

od K do P  – 21 listopad

od R do Ż – 22 listopad